Wat doen we?

De ouderraad probeert op een constructieve en creatieve manier mee te denken en te werken aan een positieve en aangename school- en leeromgeving voor de kinderen op school. Dat kan zijn door suggesties te doen of ideeën voor te leggen aan de leerkrachten, door extra activiteiten te organiseren voor de kinderen of door grote en kleinere evenementen op poten ze zetten die een duit in het zakje doen ten voordele van de school en de leerlingen.

Wat stond er in het verleden zoal op ons programma en wat zijn onze vaste waarden?

  • Het jaarlijks gezellig ontbijt voor de kinderen op school
  • Oog voor lekkers: elke week krijgen de kinderen op de ‘fruitdag’ een stuk fruit op school
  • We zijn helpende handen op bv. de kaasavond en het schoolfeest, en bij diverse klusjes
  • We organiseren ouderavonden rond thema’s die ouders vandaag aanspreken
  • We organiseren jaarlijks een eetfestijn en aardbeienverkoop en tweejaarlijks een quiz. Eerder was er ook al een fuif, al twee keer een winterhappening, vorige lente een lentehappening, …
  • Met de centjes die een aantal activiteiten opbrengen, steunen we onder andere de zee- en heideklassen, betalen we het ontbijt, het ‘Oog voor lekkers’-project, dragen we bij aan de schoolinfrastructuur (bv. speeltoestellen, afdak, …)
  • Bij de start van het schooljaar 2015-2016 werd de boekenklas geopend, een project gerealiseerd door de ouderraad!
  • Net voor de start van het schooljaar 2016-2017 zorgden we voor een echte metamorfose van de benedengang!

Daarnaast wil de ouderraad de link zijn tussen de school en de ouders én tussen ouders onderling. We willen gelegenheid tot ontmoeting creëren en zo bijdragen tot een warme, gezellige school voor kinderen én voor ouders.

Per schooljaar zijn er een viertal algemene vergaderingen. Daarnaast worden er ook werkgroepen samengesteld voor de uitwerking van specifieke projecten of activiteiten.