Socio-emotionele opvoeding

Er zit een schat verborgen in jezelf

Jaarplan

Naast goed onderwijs willen wij onze kinderen ook waarden meegeven. Voor de kinderen zijn dit echter vage begrippen die moeilijk uit te leggen zijn.

De zeven figuurtjes die in ‘Er zit een Schat verborgen in jezelf’ tot leven komen, kunnen hierbij helpen. Elke figuur stelt op kleurrijke wijze een bepaalde waarde voor.

‘Hou Vast’ spreekt over verbondenheid.
‘Geweldig’ is tegen geweld.
‘Alsjeblieft Dankjewel’ moedigt aan en geeft opbouwende kritiek.
‘Evenwaardig’ luistert naar iedereen.
‘Heertje Eerlijk’ is echt en oprecht.
‘Blind Vertrouwen’ symboliseert de vriendschap.

Maar er is een spelbreker ‘Mispunt’. Zij probeert haar plaats in de groep op te eisen door te pesten en onenigheid te zaaien. Ze stelt echter vast dat ze zo geen vrienden kan maken. Daarom doet ze een inspanning om ook die andere waarden na te leven en op die manier vindt ze de ‘Schat’. Een schat die verborgen is maar die je makkelijk kan vinden in jezelf!

Samen met de kinderen gaan we doorheen het schooljaar op zoek naar die ‘Schat’!

erziteenschatverborgen