Bezoek en inschrijvingen

 

Een bezoek (kan het hele jaar door!)

Wil je graag kennis maken met onze school? We bieden je graag een persoonlijke rondleiding aan, helemaal vrijblijvend!

Dat kan het hele jaar door op afspraak tijdens de schooluren of ook na schooltijd (naargelang je werksituatie).

CORONA: afhankelijk van de code waarin scholen zich bevinden, gelden andere
bezoek- en inschrijvingsmaatregelen. 
Neem gerust contact op met de directie!

directie Greta Van Maelsaeke

greta.vanmaelsaeke@scholensgvla.be         0468 / 20 07 23

directie
Nathalie Vanderbrugge
nathalie.vanderbrugge@scholensgvla.be     0468 / 45
61 07

Inschrijvingen
voor het schooljaar 2021-2022

Peuters (geboortejaar 2019) kunnen op volgende data ingeschreven worden:

 • Voorrangsrecht voor de (stief)broers en (stief)zussen: van 1 maart 2021 tot 12 maart 2021
 • Kinderen van personeelsleden: van 15 maart 2021 tot en met  19 maart 2021
 • Daarna kunnen andere inschrijvingen gebeuren, steeds na afspraak met start op maandag 22 maart 2021  om 7u15.
  CORONA: hoe de inschrijvingsdag zal verlopen (fysiek of online) hangt af van de code waarin we ons op dat moment bevinden. Noteer alvast de datum in je agenda. Wij houden je op de hoogte.

  Kleuters of lagere schoolkinderen die in de loop van het schooljaar van school veranderen kunnen elke dag  ingeschreven worden, rekening houdend met de schoolcapaciteit.

Instapdata voor je peuter schooljaar 2021-2022

Ben je
nieuwsgierig naar de juiste instapdatum van je peuter? Dit kan je gemakkelijk
berekenen via deze link

https://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op volgende data
instappen:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie: woensdag 1
  september 2021
 • de dag na de herfstvakantie: maandag 8 november 2021
 • de dag na de kerstvakantie: maandag 10 januari 2022
 • de eerste schooldag van februari: dinsdag 1 februari
  2022
 • de dag na de krokusvakantie: maandag 7 maart 2022
 • de dag na de paasvakantie: dinsdag 19 april 2022
 • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag: maandag 30 mei
  2022
 • de eerste schooldag: donderdag 1 september 2022 (voor
  kinderen geboren december 2019)

Is je kind geboren in december 2019 (dus 2,5 jaar na 30 mei)?
Vergeet niet om je kind  reeds in te schrijven dit schooljaar, ook al
start het pas 1 september 2022.


Wetgeving rond inschrijven en toelaten van leerlingen

Zie website school: schoolbrochure – infobrochure onderwijsregelgeving basisonderwijs 2020-2021 (punt 3)

Infobrochure voor peuters