Oudercontacten

Infoavonden:

Tijdens de maand september vindt in alle klassen van het kleuter- en lager onderwijs een infoavond plaats. Alle ouders worden uitgenodigd in de klas van hun kind(eren). De klastitularis vertelt dan alles over vakinhouden, leermethodes, afspraken, …

Oudercontacten:

Lager onderwijs:

Donderdag 14 november 2019: eerste oudercontactavond voor alle ouders van de lagere school.
Dinsdag 17 maart 2020: oudercontactavond alle ouders van het eerste tot en met zesde leerjaar.
Half juni: oudercontactavond op uitnodiging, enkel voor de ouders van de kinderen waarrond men zorgen heeft .

Kleuteronderwijs:

Dinsdag 12 november 2019: eerste oudercontact voor alle ouders van de kinderen van de eerste, tweede en derde kleuterklas.
Donderdag 19 maart 2020 : oudercontactavond voor alle ouders van alle kleuters en peuters.