Oudercontacten

Infoavonden:

Tijdens de maand september vindt in alle klassen van het kleuter- en lager onderwijs een infoavond plaats. Alle ouders worden uitgenodigd in de klas van hun kind(eren). De klastitularis vertelt dan alles over vakinhouden, leermethodes, afspraken, …

Oudercontacten:

Lager onderwijs:

Week van 15 tot 19 november 2021: eerste (online) oudercontact voor alle ouders van de lagere school.
Donderdag 31 maart 2022: oudercontactavond alle ouders van het eerste tot en met zesde leerjaar.
Half juni: oudercontactavond op uitnodiging, enkel voor de ouders van de kinderen waarrond men zorgen heeft .

Kleuteronderwijs:

Week van 15 tot 19 november 2021: eerste (online) oudercontact voor alle ouders van de kinderen van de eerste, tweede en derde kleuterklas.
Dinsdag 29 maart 2022 : oudercontactavond voor alle ouders van alle kleuters en peuters.